NAJDRAŽE VOĆE!

JABUČICA
16 59%
SLIVA
0 0%
HRUŠKA
0 0%
DUNJA
0 0%
ČRIEŠNJA
1 4%
BANANA
6 22%
JAGUDA
3 11%
MALINA
0 0%
BRESKVA
0 0%
ANANAS
1 4%
Ukupno glasova:27