DALI JE BROJ PRIJAVLJENIH COVID19 SLUČAJEVA U HRVATSKOJ REALAN?

KAK NE
1 6%
NAJTE BITI SMIJEŠNI
1 6%
NIKAD NIJE NI BIL
14 88%
A KOJ STE MISLILI
0 0%
Ukupno glasova:16